By - - Comments

Thi phan nganh da cap o Viet Nam nam 2012 MLMOPP.NET

Với vị trí dẫn đầu ngành kinh doanh theo mạng (đa cấp) ở Việt Nam chỉ sau 5 năm. Chiếm 33% thị phần, vượt xa so với cty Herbalife thứ 2 với 12% thị phần. Amway Việt Nam đang khẳng định rõ vai trò và tên tuổi của mình trong ngành kinh doanh theo mạng tại Việt Nam.